Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları

Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları

Hukuk ve Yönetim lamndaki Islahatlar

#Nizamiye Mahkemeleri açılmıştır. (Şeriat mahkemelerinin yanı sıra, Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen yeni mahkemelerin açılmasıyla, hukukta ikilik başlamıştır )

#İlk Osmanlı medeni kanunu olan Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde hazırlanmaya başlanmıştır.

#Şûra-ı Devlet kurulmuştur. (Danıştay)

#Vilayet Nizamnamesi yayınlanmıştır.

#İstanbul Emniyet Sandığı açılmıştır.

#Mithat Paşa’nın girişimiyle çiftçiye ucuz kredi verilmesi amacıyla Memleket Sandıkları kurulmuştur.

#Bahriye Nezareti kurulmuştur.

#ilk posta pulu basılmıştır.

Eğitim Alanındaki Islahatlar

#Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanarak (Genel Eğitim Kanunu) ilk kez azınlık okulları ve yabancı okulların programları denetlenmeye başlanmıştır.

#Galatasaray Sultanisi açılmıştır.

#Kız öğretmen okulu olan Dar’ül Muallimat açılmıştır.

#Darüşşafaka Lisesi açılmıştır.

#Kaptan Mektebi açılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.