Kategori arşivi: Coğrafya

İnkilap Tarihi(Trablusgarp ve Balkan Savaşları Ders notları)

Gönderen : Ceyhan UYANIK

(Online Kpss Sayfa ADMİNİ)

INKILÂP TARİHİ

-Fransız akımının yaymış old.->ULUSÇULUK

1830->CEZAYİR->fransa tarafından işgal edildi**elden çıkan ilk toprak parçası**

1881->TUNUS->fransızların sömürgesi haline geldi

1882->MISIR->ingiltere tarafından işgal edildi(mısır süveyş kanalı üzerindedir)

1911-1912->TRABLUSGARP->italya işgal etti

TRABLUSGARP SAVAŞI(1911-1912)

italya işgal etti

-padişah->5.mehmet reşat paşa

Savaşın nedenleri;

-italyanın sömürge arayışı

-italyanın habeşistanda ki başarısızlığı

İtalya neden trablusgarpı tercih etti;

-italyaya olan coğrafi konum yakınlığı

-osmn.nın trablusgarpı savunacak gücü olmaması

-ingiltere,fransave rusyanın italyayı desteklemesi

-tampon bölge oluşturmak istemeleri

Savaş süreci;

-***osm.lı trablusgarba karadan ve denizden yardım gönderemediği için halkı örgütlemek için M.KEMAL,ENVER BEY(kurmay yüzbaşları)bölgeye gizli girdi.

M.KEMAL->derne-tobruk

ENVER BEY->bingazi

-**başarı sağladılar**

-italyanın 12 ada ve rodosu işgal etmesi ve balkan savaşları tehlikesinden dolayı osm. Devleti 1912 de UŞİ ant. İmzaladı.

UŞİ ANT.;

->K.afrikada ki SON TOPRAK PARÇASI OLAN TRABLUSGARP(LİBYA)kaybettik.

***afrikada kaybedilen son toprak parçasıdır.***

->trablusgarp dini tönden osm. Halifesine bağlı kalıcak

-> 12 ada ve rodos geçici olarak İtalyaya verildi.

***balkan savaşları tehlikesinden dolayı***

**12 ada ve rodos;

->1923->lozan ant.ile italyaya verildi

->1947->paris ant. İle yunanistana verildi

-italya kapitülasyonların kaldırılması için osm. Dev.ne yardımcı olucak

-trablsusun duyunu umumiyeye olan borcunu italya üstlendi

NOT:M.kemalin SÖMÜRGECİLİK (EMPERYALİZME)karşı yaptığı ilk savaş.

1.BALKAN SAVAŞI;(1912-1913)

-padişah->5.mehmet reşat

Savaşın nedenleri;

-Miliyetçilik ve ulusçuluk akımının etkisi ile osm.dev.ki balkan topraklarını paylaşmak

-rusyanın pan-slav(panislavizm) yayılmacılığı

OSM.nın savaşı kaybetme nedenleri;

-Öncelikle dört ayrı cephede(sırp,yunan,bulgar,karadağ)savaşmış olması

-askeri yetersizlik

-cepheler arasında iletişim ve ulaşım kopukluğu

-ordu-siyaset çatışması

-savunma yerine saldırı taktiği izlenmesi

**ingiltere ve italyanın aracılığı ile osm.savaşı bitiren ant. İmzaladı.

Amaç;

->rusyanın güçlenmesini engellemek

->ingilterenin ->rusyanın sıcak denizlere inmesini engellemek,

-almanyanın amacı ise rusyanın panislavizm düşüncesinin yayılmasını engellemek

1913 LONDRA ANT.1. balkan sav. Nı bitirdi

-midye-enez’in batısındaki tüm batı trakya->bulgaristana(edirne ve kırklereli de dahil)

-midye-enez sınır çizgisi ile sınırlandı(avrupa toprakları)

-yanya-selanik-girit-güney makedonya->yunanistana(girit 2.meşrutiyetten sonra elden çıktı.)

-orta-kuzey makedonya sırbistana verildi

-ege adalarının geleceği avr.lı dev.in kararına bırakıldı

-arnavutluk bağımsızlığını kazanan ,osm.dan ayrılan SON BALKAN ULUSU

***girit;

->2.meşrutiyette elden çıktı

->londra ant. İle resmen çıktı

NOT:balkan sav. Sonucunda Osmanlıcılık fikir akımı başarısızlığıa uğrarken,yerine güç kazana akım TÜRKÇÜLÜK(milliyetçilik) akımı olmuştur.

NOT:balkan sav. Sonucunda başlayarak balkanlı devletlerle türkiye arasında günümüze kadar gelen en önemli sorun BATI TRAKTA TÜRK sorunu,yada balkan türkleri azınlık haklarıdır.

NOT:1913 tarihli Bab-ı ali baskını ile(hükümet darbesi) baştaki Kamil paşa hükümeti yıkılırken ittihat terakki yönetime tamamen egemen olmuştu.

->**rejim karşıtı bir olay değildir,amaç padişahı tahttan indirmek.

2.BALKAN SAVAŞI(1913)

-bulgaristan

-yunanistan

-sırbistan

-karadağ

-romanya(bulgaristan ile arasındaki DOBRUCA toprak sorunu)(1. Ballkanda yoktu 2. Balkana girdi)

Savaşın sebebi;

-1.Balka savaşındaki toprak paylaşımlarında bulgaristanın fazla toprak almış olması

**osm. Savaştan yararlanarak 1. Balkan sav. Kaybettiği edirne-kırklareli’yi M kemalin de etkisi ile geri aldı(bulgaristandan)

**osm.lı savaşta olmadığı halde toprakları geri aldığı için ant. Katılacak

1.)BÜKREŞ ANT.(10 ağustos 1913)

-balkanlı devletlerin kendi aralarında yaptığı ant.dır

-bulgaristan diğer balkanlı devletlere toprak bırakmak durumunda kaldı

2.)İSTANBUL ANT.(1913)

-bulgaristan-osmanlı arasında

-edirne ve kırklareli osmanlıya resmen geri verildi,-bugünki sınır türk-bulgar sınırı meriç nehri

-**bulgaristanda olan türk azınlıklarının hakları güvence altına alındı

3.)ATİNA ANT.(1913)

-yunanistan-osmanlı arasında

-yanya-selanik-girit yunana ait old. Kabul edildi

-meriç nehri sınır

-türk azınlıklarının hakları güvece altına alındı

4.)İSTANBUL ANT.(1914)

-sırbistan-osmanlı

-sırbistandaki türklerin ve göç eden türklerin taşınamaz malları ile ilgili haklar güvence altına alındı

**balkan savaşlarında türkiyeye olan türk göçlerinden dolayı nüfus artmıştır…***

 

KPSS Coğrafya Soru- Cevap

Gönderen: Kadriye SARI

1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?

-Marmara Bölgesi

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

-Doğu Anadolu Bölgesi

3-Turizm gelirleri en fazla olan bölgemiz hangisidir? Okumaya devam et