Ölçme Ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Eğitim: Kendi yaşantıları yoluyla, istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

  • Öğrenci merkezli
  • Olumlu davranış değişikliği
  • Başı, arası ve sonu var.

!!! EĞİTİM = Öğretim + Rehberlik hizmetleri

Öğrenme: Kalıcı izli davranış değişikliği.

Not: Ezber eğitimin doğru olmamasının nedeni, kalıcılık yoktur. Yaşantı yoktur.

 

Öğretim: Öğretim ortamında gerçekleştirilen planlı etkinliklerin tümü.

Örneğin; 14 hafta ölçme değerlendirmede sınıf içinde yapılan her şey ÖĞRETİM’dir.
Beden eğitimi > spor salonunda > öğretim

Eğitim; öğretimi ve rehberlik hizmetlerini kapsar

Rehberlik Hizmetleri: Öğrencinin okulda sanatsal, sosyal, spor, sağlık hizmetleri (bedensel ve ruhsal) aktivitelere yönlendirmek.

ÖZETLERSEK:

EĞİTİM= ÖĞRETİM + REHBERLİK HİZMETLERİ + YÖNETSEL HİZMETLER

EĞİTİM:

1) Sınıf içinde yapılan etkinlikler (öğretim)
2) Şiir dinletisi, spor, sağlık hizmetleri ( rehberlik hizmetleri)
3) Yönetsel hizmetler (ulaşım,yemek…)

Öğretmenlik Mesleğinde Bulunması Gereken 3 Özellik;

  • Mesleki ( alan) bilgisi
  • Pedagojik formasyon bilgisi  feni nasıl öğretmek
  • Hangi öğretim yöntemi
  • Hangi materyali kullanacağım
  • Öğrenmeyi nasıl ölçeceğim

Genel kültür, rehberlik hizmetleri ile verilir.

 

Kaynak: Atansak.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.