Devletin Kadrolarındaki Personel

Gturkiye-gov-trenelkurmay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının birlikte yaptığı ortak çalışma sonucu neticesinde devlette çalışan personel sayısı açıklandı.Yapılan açıklamaya göre kamuda şuan 3 milyon 215 personel çalışıyor. Bunun 2 milyon 528’i kadrolu personelden oluşuyor. Aralık 2012 itibariyle belediyelerde çalışan sözleşmeli personel sayısı 19 bin 856 bu sayı, sözleşmelilere kadro verilen 2011 yılı haziran döneminde 15 bin 231 idi.

KİT’lerde ise 70 bin civarında sözleşmeli personel yer alıyor. Sürekli işçi sayısı da azımsanmayacak ölçüde. Toplam 414 bin işçi çalışıyor. Bunun 385 bini sürekli statüde çalışyor. En ilginç veri ise herhangi bir sınıflandırmaya girmeyen personel sayısı… Buradaki sayı 115 bin. En ilginç veri ise sözleşmeli personel sayısında… 2011 yılında kadro verilerek sıfırlanan 4/B’li persoenl sayısı, 2012 yılı sonu itibariyle belediye ve il özel idareleri hariç 80 bine yaklaştı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.